Bai Hui TCM Peter Netten Acupunctuur

Opbouw van een behandeling

Tijdens het eerste consult vindt met u een uitgebreid intakegesprek plaats. Dit gaat op een andere manier dan u gewend bent bij een reguliere arts. De therapeut stelt u een uitgebreid aantal vragen. Naast de hoofdklacht vraagt de therapeut u onder andere naar de ziektegeschiedenis, traumata, medicatiegebruik en bijzonderheden. Vaak blijkt dat verschillende klachten samenhangen en dat het niet vreemd is dat deze naast elkaar bestaan en elkaar beïnvloeden.

 

Diagnose

De therapeut stelt de diagnose door het stellen van een aantal vragen, het voelen van de pols en het bekijken van de tong. De pols- en tongdiagnose zijn methoden uit de traditionele Chinese geneeskunde en deze worden gebruikt voor het opstellen van een behandeling.

 

De behandeling

De acupunctuurbehandeling vindt plaats door het plaatsen van steriele dunne naaldjes in de huid. Deze zijn nauwelijks tot niet voelbaar. Het aantal naaldjes en waar deze geplaatst worden is afhankelijk van de klacht(en). Meestal zijn dit 8 tot 12 naaldjes. De naaldjes blijven 20 tot 30 minuten zitten terwijl u comfortabel op de behandeltafel ligt.

 

Kleding

Acupunctuur wordt direct op de huid toegepast. Het kan daarom noodzakelijk zijn dat u zich gedeeltelijk dient te ontkleden. Het ondergoed blijft aan. Waar mogelijk is de huid bedekt met handdoeken om afkoeling tegen te gaan. Op deze manier voel u zich zo comfortabel mogelijk.

 

Hoe vaak en hoe veel behandelen

Meestal vinden de behandelingen eenmaal per week plaats. Over het algemeen is binnen 3 tot 5 behandelingen duidelijke verbetering merkbaar, of is de klacht verholpen. Sommige mensen merken direct al verlichting na de eerste behandeling. Voor anderen duurt verbetering wat langer. De therapeut stelt samen met u afhankelijk van de aandoening en het herstel het aantal behandelingen vast.

 

Behandeling in combinatie met andere behandelmethoden

De gebruikte behandelmethoden hebben geen of een zeer laag risico op complicaties. De behandelingen zijn daarom goed te combineren met de reguliere behandelmethoden door een huisarts of specialist. Vaak is een combinatie zelfs gunstig voor genezing en het herstel. Ook behandelingen met andere natuurgeneeskundige behandelingen zijn geen probleem

Het is raadzaam een behandelend arts of andere therapeut op de hoogte te brengen van het volgen van een acupunctuurbehandeling. In een behandeltraject neemt de therapeut nooit beslissingen over verandering van medicijngebruik. Dit vindt altijd plaats door of in overleg met de behandelende arts.